MENU
Home   |  Kontakty   |  B. Braun ve světě
Česká republika


 
Kariéra > Volná místa >On-line dotazník
 

KOORDINÁTOR/KA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ - B. BRAUN DIALOG

V rámci výběrového řízení na tuto pracovní pozici bude společnost B. Braun Medical s.r.o., IČO: 48586285, se sídlem V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4, jakožto správce osobních údajů (dále jen „správce“), zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané a pro předmětnou pracovní pozici relevantní) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“), jakožto i ostatními účinnými právními předpisy. Ke zpracování Vašich osobních údajů bude správce dále využívat společnost LMC s.r.o., IČO: 26441381, se sídlem Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7, přičemž k takovému zpracování bude docházet prostřednictvím jejích elektronických systémů. Zobrazit více

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem realizace výběrového řízení na uvedenou pozici a na dobu trvání tohoto výběrového řízení, tzn. k jejich zpracování dochází v rámci právního titulu provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy (tzn. osobní údaje poskytujete správci za účelem případného budoucího uzavření pracovněprávního či jiného smluvního vztahu) a pro účely oprávněných zájmů správce. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte v souladu s GDPR například tato práva: (i) na přístup k Vašim osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody správce pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V rámci výběrového řízení na tuto pracovní pozici v B. Braun Medical s.r.o., IČO 48586285, se sídlem V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4, bude B. Braun Medical s.r.o., jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s relevantními českými a evropskými právními předpisy, zejména s GDPR. V případě výběrového řízení na pracovní pozici ve společnosti (i) B. Braun Avitum s.r.o., se sídlem V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4, IČO: 61856827, (ii) B. Braun Avitum Austerlitz s.r.o., se sídlem Zlatá Hora 1466, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 60721901, (iii) B. Braun Medical s.r.o., se sídlem Hlučínska 3, 831 03 Bratislava, IČO: 31350780 nebo B. Braun Avitum s.r.o., se sídlem Hlučínska 3, 831 03 Bratislava, IČO: 31383963, bude B. Braun Medical s.r.o., zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, v souladu s relevantními českými a evropskými právními předpisy, zejména s GDPR, jakožto určený zpracovatel ve prospěch správce. Správcem vašich osobních údajů bude z výše uvedených ta společnost, která vyhlásila výběrové řízení na obsazení příslušné pracovní pozice. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět také společnost LMC s.r.o., se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00, IČO 26441381, prostřednictvím svých elektronických systémů.

Další informace o zpracování osobních údajů společností B. Braun Medical s.r.o. poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Mgr. Milan Filípek, e-mail: ou.cz@bbraun.com nebo ou.sk@bbraun.com, resp. jsou dostupné na https://www.bbraun.cz/cs/zasady-ochrany-soukromi.html.

Další informace o zpracování osobních údajů společností LMC s.r.o. poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Osobní údaje
Kontaktní údaje
Komentáře a přílohy

* Pole označená hvězdičkou jsou povinná